OC Eye Perfection Duo 眼部修護套裝 (Eye Serum 15ml + Eye Cream 35ml) (Pre-order)


Regular price $568.00

Eye Perfection Duo

Eye Serum 重點會落係改善色素問題同增加膠原蛋白為主,色素問題一般係因為缺水,同埋落妝唔乾淨,搞到眼週附近暗暗沉沉,補水同增加生長因子,就可以令眼睛附近皮膚水潤啲同嫩滑啲,無咁巢抆抆!

除左補濕、提亮、修復既成份,一樣有可以提高彈力同減淡皺紋既 Adenosine,單用 Serum 都足夠補濕亮白,加埋eyecream 一齊用,提亮同緊緻淡化細紋既效果會加倍!